Featured

I’m sorry, Knowses.

What’s up, Knowses? Днес най-накрая дойде деня, в който трябва да ви кажа нещо, което мисля от удивително дълго време.

Както вече сигурно сте се досетили, аз се отказвам от този блог. Е, не напълно, определено ще се опитам да поддържам БКМ, ККМ и ако има някои нови книжни събития, но едва ли ще виждате по-различни постове в блога ми.

Предполагам, че се чудите защо го правя. Briana Knows ми даде страшно много, това бе мястото, в което мога да бъда себе си, без задръжки, маски и напудрени реплики. Истината е, че Briana Knows не е блог за българската аудитория. Briana Knows има нужда да излезе от рамките и от езика. Благодаря на всички, но след толкова много време съзнавам, че българското блогърско общество е твърде малко, а аз търся нещо повече.

Скоро може да очаквате нов блог, на английски, който ще пиша с един от най-добрите си приятели. Блогът ще е на всякакви теми и ще се постараем много да ви хареса.

Скоро ще кача и пост-ревю на английски за втората част на Rage.

Ще се радвам, ако в някакъв момент се върна към Briana Knows, защото този блог значи много за мен.

Благодаря много на всички, защото без вас нямаше да съм човека, който сега съм.

Advertisements
Featured

БКМ 2017? БКМ 2017.

What’s up, Knowses? Днес е денят на истината, но преди да направя голямото съобщение, естествено, първо ще има едно лирическо отклонение.

Първо, трябва да благодаря на всички блогъри, които застанаха зад идеята ми и ми помогнаха да я осъществя както миналата, така и тази година. Благодарна съм, че успяхме заедно да превърнем Българския Книжен Маратон в нещо повече от литературен маратон, а в празник за българските читатели. Без вас, читателите на блога, а и по принцип читателите в България, този БКМ нямаше да го има. Силно се надявам БКМ да се отвърди като традиция на българското читателско общество.

Та, то вече стана ясно, че и тази година ще има Български Книжен Маратон. Ще се проведе от 10 до 16 юли. Отново като миналата година има 5 основни и 2 бонусни категории:

  1. Книга от български автор
  2. Книга, в която герой/героиня се жертва в името на кауза
  3. Книга, чийто герой/ чиято героиня е европеец/европейка
  4. Книга, чието действие се развива на планина
  5. Книга, чието действие се развива в силна държава (може и измислена)
  6. Книга по избор*
  7. Книга, с корица направена от българин*

За повече информация пишете ми на лично в страницата ми във фейсбук или в коментарите по-долу.

Ето и линк  към събитието във фейсбук.

See you soon!

Featured

„Always room for cupcakes“ by Bethany Lopez

27860003-_uy2550_ss2550_What’s up, Knowses? It’s Briana here. I hope that you’re well. Today I’m reviewing a really good book. I really fell in love with it. As you can see I’m talking about „Always room for cupcakes“ by Bethany Lopez.

Before the very start of this review I want to apologise about my mistakes, but English is my second language and right now I’m focused on my German classes, ’cause I’m in German Language School. Sorry, guys!

So, the main characters…

Lila is such a wonderful character. She divorced with her ex 10 months ago, she’s an amazing mother, also with her job, she helps people to find that their partners are cheating (that’s the reason behind her divorce), I really like her, ’cause she is really brave and such a lovely person. Guys, you should really read the book.

Amy May is one of Lila’s best friends. She’s also amazing. She makes everybody feel comfy, but she also has a wild side. Really wild. She has a bakery and she’s Cupcake Professor. One of the best literature bff-s I’ve ever read.

Bea is the second best friend. She’s a cop, really strict person (when she isn’t drunk). Actually, she annoys me sometimes, but that’s ok, I still like her. She and Amy May really help Lila in her hard times and they make an amazing trio.

Cade is really irresistible. He is also a fantastic character. Cade is my new book crush – wild, funny and a little perv, he makes the best boyfriend one woman would ever have. His motorbike, the way he looks, the way he speaks… oh, God, he’s perfect.

So, you may have already understood but… Lila divorced with her ex 10 months ago, her children are living with her, she job is really difficult and she also haс no man by her side. That’s the time when Cade comes turns the tables. I won’t say anything else, guys, just read the book. I promise, you will love it.

The book is full of moments, that can happen to us in future, so it is also really important for us, not like like readers, but also like people.

Fun moments, sad moments, hard moments, wild moment, there is everything. Im really happy that I chose and read this book, ’cause, guys, it’s brilliant. I think I’ve said it in this review about 5 times.

So, as you can see, I loved it. It was such an awesome read, Bethany Lopez have such a wonderful book and I’m craving for the next part.

„Darlin’,“ he began, and I flinched. „I’m thirty-eight years old. I’ve never been in a relationship with a woman. Shit, I’ve never cared enough about a woman to even take her out on a date, until you. Now, I figure, I’ve waited a long time and I knows what I want. What I want is you… so, no, I don’t think it’s going too fast. I think it’s taking too damn long. I know where I’m at, I’m just waiting for you to catch up.“

Featured

10 книги, които промениха света || 10 books that changed the world

imageЗдравейте, хора! По повод деня на книгата и авторското право, реших да направя класация – Топ 10 книги променили света. Книгите включени в класацията са основно Young Adulr, повечето са поредици.

10. „Да убиеш присмехулник“ от Харпър Лий
Не съм чела тази книга, но смятам да го направя след като изпитите ми свършат. От това, което съм чувала за книгата, определно мога да кажа, че тя е променила виждането за света на изключително много хора.

9. „Хартиени градове” от Джон Грийн
Е, не съм прочела и тази книга, тоест започнах да я чета, спрях до средата, защото не и беше времето, но смятам да направя втори опит скоро. Въпреки това, мога да кажа, че книгата е много хубава и ти дава храна за размисъл.

8. „Здрач” от Стефани Майър
Не съм прочела тази поредица. Самата тя не е променила много начина на мислене на човечеството, а просто масово накара хората да се влюбят във вампирите, което все пак си е глобална промяна.

7. „Крадецът на книги” от Маркъс Зюсак
Мисля, че е по-правилно заглавието на този пост да е „Книгите, които аз не съм прочела, но са променили света“. Наскоро се сдобих с тази книга и нямам търпение май месец да мине, за да се захвана и с нея. Чувала съм прекрасни думи за книгата, а и Маркъс Зюсак си е Маркъс Зюсак.

6. „Дивергенти“ от Вероника Рот
Да, не съм чела и тази поредица, но като всеки запален читател знам много добре, че поредицата си има огромна фенбаза, което отново е една глобална промяна.

5. „Изборът” от Кийра Кас
Добре, тази поредица съм я чела, нямам търпение да излезе последната книга и да рева, защото историята е свършила. Поредицата е повече от уникална, заслужава си четенето, засяга много теми за съвременното общество и определно има една огромна постоянна фенбаза.image

4. „Игрите на глада” от Сюзан Колинс
И дъа, отново не съм чела тази поредица, applause, но всеки човек знае, че милиони хора по света са луди по Катнис и компания. Глобална променя, again.

3. „Пърси Джаксън и Боговете на Олимп” на Рик Риърдън
Тази поредица има огромна фенбаза, аз отново не съм я чела, написана е от Рик Риърдън, вуни на сърказъм и изобщо има абсолютно всички качества да взема бронза днес.

2. „Вината в нашите звезди” от Джон Грийн
Обичам тази книга, чела съм я (важно да се отбележи), написана е от един от любимите ми автори. Въпреки че сърцето ми бе разбито, както и още милиони сърца, тази книга е промени много в мен, промени виждането на много хора по света и напълно заслужава мястото си в челната тройка.

БАРАБАНИ, МОЛЯ!

1. „Хари Потър” от Джоан Роулинг
Не съм дочела поредицата, но вече съм влюбена в нея, обожавам стила на писане, героите, света, магията, Всичко! Поредицата има милиони, пф, милиарди фенове, собствен theme park, и какво ли още не. Освен че ни срещна с магията, Джоан Роулинг ни даде надежда, че въпреки всичко доброто побеждава.

Е, надявам се поста да ви е харесал, не забравяйте да харесате и приятен ден!
Hello people! For The Day of Book and Copyright, I did a TOP – TOP 10 books that changed the world. The books included in the TOP are basically Young Adulr, most are series.

10. „To Kill a Mockingbird“ by Harper Lee
I haven’t read this book, but I want to do it after my exams. From what I’ve heard about the book, I can definitely say that it has changed the world’s view of so many people.

9. „Paper Towns“ by John Green
Well, I haven’t read this book, I have started reading it, but I stopped in the middle because it wasn’t the right time, but I want to try again soon. However, I can say that the book is awesome and gives you food for thought.image

8. „Twilight“ by Stephenie Meyer
I haven’t read the series. They haven’t changed the thinking of the human race, but make mass people fall in love with vampires, which still is global change.

7. „The Book Thief“ by Markus Zusak
I think the correct title of the post is „The books that I have not read, but have changed the world.“ I have got this book and I’m looking forward to the end of May to read it. I’ve heard wonderful words about the book, and Markus Zusak is Markus Zusak.

6. „Divergent“ by Veronica Roth
Yes, I haven’t read these series, but like every bookworm I know very well that the series has a huge fanbase, which again is a global change.

5. „The Selection“ by Kiera Cass
Well, I have read these series and I can’t wait last book to come and cry because the story is over. The series is more than unique, it is worth reading, addresses many topics of modern society and definitely has a huge constant fanbase.

4. „The Hunger Games“ by Suzanne Collins
And yeah, again, I haven’t read the series, applause, but everyone knows that millions of people are crazy about Katnis and company. Global change, again.

3. „Percy Jackson and the Olympians“ by Rick Riordan
This series has a huge fanbase, I again haven’t read them, they’re written by Rick Riordan, smell like sarcasm and generally have absolutely all the qualities to take the bronze medal today.

2. „The Fault in Our Stars“ by John Green
I love this book, I’ve read it (this is important), it was written by one of my favorite authors. Although my heart was broken, like millions of hearts, this book has changed a lot in me, change the view of many people in the world and deserves its place in the top three.image

DRUMS, PLEASE!

1. „Harry Potter“ by JK Rowling
I haven’t finished the series, but I love it, I love the writing styles, the characters, the world, the magic, Everything! The series have millions, pf, billions of fans, own theme park, and whatnot. Besides met us with magic, JK Rowling gave us hope that despite all the good wins.

Well, I hope you like the post, don’t forget to like . Have an enjoyable day!

Featured

Bookworm Problems

Здравейте хора! Надявам се да сте добре. Скоро едва ли ще видите някое ревю, а bookworm проблемите са хубава тема за разговор/пост.

1. Когато някой седне до теб с идеята да ти говори на главата, докато четеш книгата на живота ти. Дам, всички обожаваме този момент.
2. Когато разнасяш навсякъде две книги, защото скоро ще свършиш първата и без втората няма да имаш нищо за четене.
3. Когато дискутираш с приятел, който е гледал филма, но не е чел книгата и той смята, че знае всичко.
4. Когато ти свършат спестяванията за пари и търсиш други начини да получиш книги.
5. Когато трябва да чакаш една година, за да прочетеш следващата част.image
6. Само това изречение. Последно този абзац. Скоро страницата свършва. Е, остават три страници до края на главата. Моля, какво, чакай, ще трябва да започна следващата глава. – Дам, да спреш да четеш е много лесно.
7. Когато искаш за гадже герой в книга си, но всички ти напомнят, че нямаш шанс, просто защото той е нереален. (Stupid muggles)
8. Хващаш си книжката, ще релаксираш, четейки… И любимият герой умира.
9. Когато не можеш да си харесаш никой, защото критериите са невъзможни и затова са виновни литературните герои.
10. Когато филма няма нищо общо с книгата, но всичи обичат филма.
11. „Спането е смотано“ сешсе.
12. Когато искаш филм по книгата имаш предвид 30 часово представление.
13. Когато не можеш да се наместиш подходящо, за да не намачкам книгата.
14. Момента, в който книгата ти падне на главата.
15. Когато търсиш начин да спестиш време за четене.
16. Да бъдеш вманиачен по книгите, така както други са вманиачени по алкохол и дрога си е направо превилегия, но никой не го оценява.
17. Когато преводачът обърка името на някой от героите.
image18. Писмото от Хогуортс, което закъснява с цяла вечност.
19. Когато всичките ти bookworms приятели са чели книгата/поредицата, но ти не си.
20. Когато книгата, която очакваш от толкова време, излиза ден преди изпита ти, а на теб ти трябват хубави оценки.

Какви са вашите bookworm проблеми? Кажете ми в коментарите!

Hello people! I hope you are well. Soon you won’t see any review and bookworm problems are a nice theme for a conversation/post.

1. When someone sit next to you with the idea to talk to you while you are reading the book of your life. My favorite moment.
2. When you carry around two books because soon you will finish the first and without the second you won’t have anything to read.
3. When you are discussing with a friend who has seen the film but hasn’t read the book and he thinks he knows everything.
4. When you finish pocket money for books and you are looking for other ways to get books.image
5. When you have to wait one year to read the next part is the series.
6. Only this sentence. This paragraph. Page ends soon. Well, three pages to the end of the chapter. Please, what, wait, I have to start the next chapter. – stop reading time is infinity.
7. When you want a boyfriend who is a character in your book, but everyone reminds you that you have no chance, because he is unreal. (Stupid muggles)
8. You take your book, relax, reading … and your favorite character dies.
9. When you can’t like anyone because the criteria are impossible and its characters fault.
10. When the movie has nothing like the book, but everyone loves the movie.
11. „Sleeping is Dumb“ you know.
12. When you want movie based on the book you mean 30 hour long performance.
13. When you can not intervene appropriately so as not to mash the book.
image14. The moment your book fall onto your head.
15. When you are looking for a way to save time for reading.
16. Being obsessed with books, as others are obsessed with alcohol and drugs is straight privilege, but nobody appreciates it.
17. When the translator makes a mistake with the name of one of the characters.
18. The letter from Hogwarts, which is late in infinity.
19. When all of your friends bookworms read the book/series, but you’re not.
20. When the book that you expect so long, comes a day before your exam, but you need good grades.

What are your bookworm problems? Tell me in the comments!я

Featured

The TBR book tag

imageНе съм поствала нищо от много време, а вече бях тагната от прекрасната Юли за този таг. Един таг винаги е добра идея.
1.Как и къде следите вашата купчина с книги за четене?

Книгите ми следя чрез TBR list-а в Goodreads, но когато става дума за книги, които вече имам, то тогава ги следя от „рафта“ си, където се намират и моите две камари непрочетени книги.

2.Повечето ви книги за четене са на хартиен носител или в електронен формат?

Почти всичките ми книги са на хартиен носител. Нямам e-book, но пък и това може скоро да се промени..

3.Как определяте коя да е следващата книга за четене?

О, пробвала съм толкова много начини – питам други хора, жребий, „онче, бонче, счупено пиронче…“. Понякога просто си купувам книга и я прочитам. Всеки път е различно.

4.Посочете книгата която стои най-дълго в списъка ви за четене?

„Хартиени градове“ на Джон Грийн. *изчервява се* Прометох половината от книгата и после нещо не ми пасна, но смятам да пробвам още веднъж. Добавила съм я на 19.02 2015г.

5.Книга, която наскоро сте добавили към списъка си за четене?

Сравнително скоро ( 03.03. 2016г.) добавих „Самодива“ на Краси Зуркова. Резюмето е много хубаво и определено имам големи очаквания.

6.Книга, която сте добавили с списъка си за четене заради красивата корица?

Ъм, няма такава. Просто вече съм си патила от това и гледам първо резюмето, защото не искам да чета книга, която със сигурност няма да харесам.

7.Книга от списъка ти за четене, която не планираш да прочетеш?

Няма такава книга. След като се намира в TBR list-а ми смятам да я чета.

8.Непубликувана книга, чиято поява очакваш?

The Crown от Kiera Cass, огромен фен съм на поредицата и нямам търпение книгата да излезе, въпреки че излиза точно когато имам изпити.

9.Книга от списъка ти за четене, която всеки ти препоръчва?

Стъкленият трон. Странно ли е, че аз съм една от малкото, които все още не са прочели тази книга.

10.Книга от списъка за четене, която всички вече са прочели, само ти не си?

Лунните хроники, Разбий ме, Стъкления трон, Игра на Тронове, Игрите на Глада, Дивергенти, Пърси Джаксън…
Не е като да имам много да наваксвам.

11.Книга от списъка за четене, която умираш да прочетеш?

Вечна Любов на Дж. Р. Уорд, която вече си купих, но смятам да прочета след „Създадена от дим и кост“ и „Домът на Мис Перигрин за чудати деца“ .

12. Колко книги за четене сте си отбелязали в Goodreads?

247 книги, което не е зле, а и аз съм от този тип хора, които бързо се обеждават да прочетат дадена книга.

Тагвам:Yulia K.