„Роналдо. Момчето, което знаеше какво иска“ от Ивете Жултовска-Дарска||

imageWhat’s up, Knowses? Днес смятам да направя ревю на една от книгите, които дълго време не си купих (no reason), но скоро поправих тази грешка. Запознайте се с португалеца, който завладя света с неуспоримия си талант – Роналдо.

Ивете Жултовска-Дарска ни разказва историята на малкото португалско момче, родено далеч от континентална Португалия, на малкия остров Мадейра, превърнало се в силен и успешен мъж, обиколил целия свят.

От сега искам да се извиня ако случайно покажа пристрастност, но говорим за Кристиано Ронадло, който очевадно ми е любимец, а и Who needs superheroes when there is CR7?

Животът му е разказан изключително завладяващо – Ивете ни запознава с историята на острова, семейството му преди раждането му, а след това увлекателно започва и историята на Роналдо.

Самата история е придружена от снимков материал и факти разделени на 5 части, като това са основните периоди от живота му, с които се запознаваме. Книгата е цветна, създадена е предимно за детската аудитория, а за повечето от главите има и графики, които изобразяват случващото се в главата.

Книгата е конструирана по много добър начин и за едно дете ще бъде лесно да се запознае със съдържанието й. Начинът на писане е прекрасен – увлекателен, знае какво, къде и как да бъде представено, припомня различни факти от миналите глави или информира за неща, които ще се случат по-късно.

Животът на звездата на Белия Балет, Кристиано Роналдо, е осеян с трудности, винаги има какво да се обърка, няма да издам нищо. Единственото, което мига да кажа – това, че той е тук и е един от най-добрите футболисти в света, да не кажа най-добрия, е доказателство за борбения му дух.

Препоръчвам на всички футболни фенове, а и изобщо на всекиго, да прочете тази книга. Както пише на корицата: „Не е само за фенове“!

Книгата е биографична, so няма цитат. Не се молете. На Briana такива не й минават.

What’s up, Knowses? Today I’m going to do a review of one of the books that I wanted to buy a very long time ago (I didn’t buy it for no reason), but I soon corrected this mistake. Meet the Portuguese boy, who conquered the whole world with his undeniable talent – Ronaldo.

Yvette Żółtowska-Darska tells the story of a little Portuguese boy, born out of continental Portugal, in the small island Madeira, and has become a strong and successful man, who travel all over the world.

From now I want to apologize if I accidentally show partiality, but I’m talking about Cristiano Ronaldo, who obviously is my favorite, and Who needs superheroes when there is CR7?

His life is told extremely compelling – Yvette introduces us to the island’s history, his family before his birth, then she fascinating begins to tell Ronaldo’s story.

The story itself is accompanied by pictures and facts divided into 5 parts, which are the main periods of his life, with which we meet. The book is colorful, created primarily for children’s audience, for most of the chapters there are graphs that depict what is happening in the chapter.

The book is constructed in a very good way, for a child it would be easy to become familiar with its contents. The writing style is wonderful – the author perfectly knows what, where and how to present, recalls different facts from past chapters or inform about things that will happen later.

The life of the star of the White Ballet, Cristiano Ronaldo, is strewn with difficulties, there is always something to go wrong, I won’t reveal anything. The only thing that I will say – he is here and he is one of the best players in the world, if not the best, is an enough proof of his fighting spirit.

I encourage all football fans and actually everyone to read this book. As it’s stated on the cover: „It’s not just for fans!“

The book is biographical, so no quote. Do not pray. Briana won’t pass.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s