10 книги, които промениха света || 10 books that changed the world

imageЗдравейте, хора! По повод деня на книгата и авторското право, реших да направя класация – Топ 10 книги променили света. Книгите включени в класацията са основно Young Adulr, повечето са поредици.

10. „Да убиеш присмехулник“ от Харпър Лий
Не съм чела тази книга, но смятам да го направя след като изпитите ми свършат. От това, което съм чувала за книгата, определно мога да кажа, че тя е променила виждането за света на изключително много хора.

9. „Хартиени градове” от Джон Грийн
Е, не съм прочела и тази книга, тоест започнах да я чета, спрях до средата, защото не и беше времето, но смятам да направя втори опит скоро. Въпреки това, мога да кажа, че книгата е много хубава и ти дава храна за размисъл.

8. „Здрач” от Стефани Майър
Не съм прочела тази поредица. Самата тя не е променила много начина на мислене на човечеството, а просто масово накара хората да се влюбят във вампирите, което все пак си е глобална промяна.

7. „Крадецът на книги” от Маркъс Зюсак
Мисля, че е по-правилно заглавието на този пост да е „Книгите, които аз не съм прочела, но са променили света“. Наскоро се сдобих с тази книга и нямам търпение май месец да мине, за да се захвана и с нея. Чувала съм прекрасни думи за книгата, а и Маркъс Зюсак си е Маркъс Зюсак.

6. „Дивергенти“ от Вероника Рот
Да, не съм чела и тази поредица, но като всеки запален читател знам много добре, че поредицата си има огромна фенбаза, което отново е една глобална промяна.

5. „Изборът” от Кийра Кас
Добре, тази поредица съм я чела, нямам търпение да излезе последната книга и да рева, защото историята е свършила. Поредицата е повече от уникална, заслужава си четенето, засяга много теми за съвременното общество и определно има една огромна постоянна фенбаза.image

4. „Игрите на глада” от Сюзан Колинс
И дъа, отново не съм чела тази поредица, applause, но всеки човек знае, че милиони хора по света са луди по Катнис и компания. Глобална променя, again.

3. „Пърси Джаксън и Боговете на Олимп” на Рик Риърдън
Тази поредица има огромна фенбаза, аз отново не съм я чела, написана е от Рик Риърдън, вуни на сърказъм и изобщо има абсолютно всички качества да взема бронза днес.

2. „Вината в нашите звезди” от Джон Грийн
Обичам тази книга, чела съм я (важно да се отбележи), написана е от един от любимите ми автори. Въпреки че сърцето ми бе разбито, както и още милиони сърца, тази книга е промени много в мен, промени виждането на много хора по света и напълно заслужава мястото си в челната тройка.

БАРАБАНИ, МОЛЯ!

1. „Хари Потър” от Джоан Роулинг
Не съм дочела поредицата, но вече съм влюбена в нея, обожавам стила на писане, героите, света, магията, Всичко! Поредицата има милиони, пф, милиарди фенове, собствен theme park, и какво ли още не. Освен че ни срещна с магията, Джоан Роулинг ни даде надежда, че въпреки всичко доброто побеждава.

Е, надявам се поста да ви е харесал, не забравяйте да харесате и приятен ден!
Hello people! For The Day of Book and Copyright, I did a TOP – TOP 10 books that changed the world. The books included in the TOP are basically Young Adulr, most are series.

10. „To Kill a Mockingbird“ by Harper Lee
I haven’t read this book, but I want to do it after my exams. From what I’ve heard about the book, I can definitely say that it has changed the world’s view of so many people.

9. „Paper Towns“ by John Green
Well, I haven’t read this book, I have started reading it, but I stopped in the middle because it wasn’t the right time, but I want to try again soon. However, I can say that the book is awesome and gives you food for thought.image

8. „Twilight“ by Stephenie Meyer
I haven’t read the series. They haven’t changed the thinking of the human race, but make mass people fall in love with vampires, which still is global change.

7. „The Book Thief“ by Markus Zusak
I think the correct title of the post is „The books that I have not read, but have changed the world.“ I have got this book and I’m looking forward to the end of May to read it. I’ve heard wonderful words about the book, and Markus Zusak is Markus Zusak.

6. „Divergent“ by Veronica Roth
Yes, I haven’t read these series, but like every bookworm I know very well that the series has a huge fanbase, which again is a global change.

5. „The Selection“ by Kiera Cass
Well, I have read these series and I can’t wait last book to come and cry because the story is over. The series is more than unique, it is worth reading, addresses many topics of modern society and definitely has a huge constant fanbase.

4. „The Hunger Games“ by Suzanne Collins
And yeah, again, I haven’t read the series, applause, but everyone knows that millions of people are crazy about Katnis and company. Global change, again.

3. „Percy Jackson and the Olympians“ by Rick Riordan
This series has a huge fanbase, I again haven’t read them, they’re written by Rick Riordan, smell like sarcasm and generally have absolutely all the qualities to take the bronze medal today.

2. „The Fault in Our Stars“ by John Green
I love this book, I’ve read it (this is important), it was written by one of my favorite authors. Although my heart was broken, like millions of hearts, this book has changed a lot in me, change the view of many people in the world and deserves its place in the top three.image

DRUMS, PLEASE!

1. „Harry Potter“ by JK Rowling
I haven’t finished the series, but I love it, I love the writing styles, the characters, the world, the magic, Everything! The series have millions, pf, billions of fans, own theme park, and whatnot. Besides met us with magic, JK Rowling gave us hope that despite all the good wins.

Well, I hope you like the post, don’t forget to like . Have an enjoyable day!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s